Müügitingimused

Veebipoe Rose de Paris (edaspidi nimetatud Veebipood) omanik on Maison d Art OÜ, registrikoodiga 14783980, asukohaga Ahtri 12, Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud Müüja) ja veebipoest ostu sooritaja (edaspidi nimetatud Ostja), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

1. Üldsätted

Veebipood on Müüjale kuuluv e-keskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale. Veebipood asub internetiaadressil www.rosedeparis.eu. Lepingu tingimused on Ostjale kättesaadavad veebipoe keskkonnas eesti keeles. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust. Veebipood jätab endale õiguse teha Lepingu tingimustes muudatusi, ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Ostjale. Muudatusi kajastatakse veebilehel www.rosedeparis.eu. Tehingule kohandatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist Lepingu tingimusi printida.

2. Tooteinfo

Veebipoes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele. Veebipoes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Veebipoes  kuvatakse info, kas tooted on laos olemas või mitte. Info Veebipoes pakutavate toodete saadavuse kohta võib tehnilistel põhjustel mitte vastata tegelikkusele. Veebipoes olevad tooted on laos olemas ja  tarnitakse kliendile 1-2 tööpäeva jooksul. Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et toode ei ole saadaval ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tasutud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3. Hinnainfo

Kõik Veebipoes toodud hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale. Kauba hinnale lisandub tasu kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist. Kauba kättetoimetamise tasu arvutatakse ostukorvis. Kui Ostja tellib Veebipoest toote ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eesti Vabariiki, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, siis võib tellitud toote sihtpunkti jõudes lisanduda tellimuse hinnale tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Ostjal. Juhul kui Ostja tuleb kaubale ise järgi Rose de Paris lillesalongi ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, siis ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Veebipoes kuvatavaid hindu. Kui Veebipoes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tellimuse vormistamine

Tellimuse sooritamiseks valib Ostja Veebipoes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, vajutades lingile “Lisa ostukorvi”. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupa ostukorvist eemladada kuni kauba eest tasumiseni. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad (kontaktisik, telefon, e-posti aadress), valida kättetoimetamise viis ja maksekeskkond, kinnitama lepinguga tutvumist ja nõustumist ning vajutada nuppu “Maksan turvaliselt”. Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmeid, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arveldusarvele.

5. Makseviisid

Tellimuste eest saab tasuda tellimiskinnituse alusel Müüja pangakontole. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay). Makse teostamine toimub väljaspool Veebipoe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Ostja pangaandmetele.

6. Tarneviisid

Tellimuse kättesaamiseks valib Ostja ostukorvis sobiva tarneviisi. Kauba saatmiskulud kannab Ostja vastavalt maksumusele, mis kuvatakse tarneviisi juures. Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist. Kauba kättetoimetamise tasu arvutatakse ostukorvis. Tellitud tooted saadetakse Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel avaldatud antud aadressile. Eestisisesed saadetised jõuavad ostja määratud sihtpunkti 1-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Juhul kui tegemist on eritellimusega võib kaup sihtpunkti jõuda kuni 7 tööpäeva jooskul.

Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest. Juhul kui Ostja tuleb kaubale ise järgi Rose de Paris lillesalongi ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, siis ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu. Eesti siselt on võimalik tooteid tellida Smartpostiga, Omnivaga, Smartkulleriga ja Rose de Paris kulleriga (Tallinn ja kokkuleppel Tallinna lähiümbrus). Kokkuleppel kliendiga võib kaupa edastada ka muul viisil (näiteks Maison d Art OÜ kontoris).

7. Taganemisõigus

Kui tellimuse sisuks on lilled, siis ei saa neid selle olemuse tõttu tagastada, vastavalt Võlaõigusseadusele §-s 53 lg 4 p 4 K.

8. Pretensioonid

Veebipoest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Ostjal on õigus pöörduda Müüja poole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates puuduse ilmnemisest, saates pretensiooni e-posti aadressile info@rosedeparis.eu. Pretensioonis tuleb lisaks Ostja nimele ja kontaktandmetele kirjeldada kaubal ilmnenud vigu ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

9. Isikuandmete kasutamine

Lepingu tingimustega nõustudes annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Müüja töötleb Ostja esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt püsikliendiks registreerumisel ja/või tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress,  ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kliendikonto haldamiseks, tellimuste täitmiseks (sh tellimusega seotud teadete edastamiseks, toodete eest tasumiseks, toodete kättetoimetamiseks) personaalsete pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks ning Müüjat puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks.

10. Isikuandmete säilitamine

Müüja säilitab Ostja kohta ostude sooritamise käigus Ostja poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Ostjale saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele. Andmeside Ostja ja pankade vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool Veebipoe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Veebipoel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.

11. Isikuandmete töötlemine

Maison d Art OÜ, Ahtri 12, Tallinn, registrikood 12252511 on isikuandmete eest vastutav töötleja. Maison d Art OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le (Pärnu mnt. 139C / Kohila 8, Tallinn, Tel: 6229521, E-post: support@maksekeskus.ee. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti. Kui Ostja on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Ostjal alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile info@rosedeparis.eu.

12. Vastutus

Müüja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Ostjale. Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Ostja kohustub kasutama Veebipoe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes. Ostja vastutab ise kõikide Veebipoe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

13. Muud tingimused

Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus. Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt  Lepingus kokkulepitust. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.